Integritetspolicy / Personuppgiftspolicy

 

1. Allmänt

a. Detta styrdokument gäller Vent Group Nordic AB.s integritetspolicy för riktlinjer angående behandling av personuppgifter och publiceras på Vent Group Nordic AB.s hemsida.

2. Personuppgiftsansvarig

a. Vent Group Nordic AB, 556452-2877 är personuppgiftsansvarig. Vent Group Nordic är en komplett leverantör av allt det du behöver för ditt ventilationsarbete.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

a. Vent Group Nordic hanterar de personuppgifter som behövs för att nyttja våra tjänster och köpa våra produkter. Vi hanterar även personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

a. I samband med förfrågan behandlar vi uppgifter om ditt namn, organisationsnummer/personnummer, din adress, ditt telefonnummer och/eller e-postadress.
b. I samband med kortbetalning lämnar du information om ditt betalkort till Verifone Sweden AB, som är Vent Group Nordics betaltjänstleverantör. Denna information hanteras enbart av Verifone och ej av Vent Group Nordic.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

a. Syftet med vår behandling är för att kunna leverera våra tjänster och produkter till dig, hantering av leveranser samt kontakt eller kommunikation. Vent Group Nordic hämtar inte in någon obligatorisk information som inte är direkt relevant till den tjänst du vill nyttja.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

a. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser med dig som kund eller med din arbetsgivare, i det fall du är kontaktperson som anställd hos en kund.
b. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra lagliga krav såsom bokföringslag och betalning av skatter.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

a. Dina uppgifter sparas så länge de fortsätter att vara relevanta och du nyttjar våra tjänster. Du kan när som helst välja att ta bort dina uppgifter från våra system om du ej ingått något avtal. Om avtal är ingånget måste vi spara uppgifterna så länge avtalet är aktivt eller där vi har lagligt krav på oss att spara uppgifterna. Efter detta kan du när som helst välja att begära att vi tar bort dem.

8. Profilering

a. Ingen profilering av din information görs förutom att notera vilken typ av tjänst du nyttjar.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

a. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden är exempelvis våra IT- och systemleverantörer.
b. Vent Group Nordic samarbetar med polisväsende och kan komma att lämna ut dina personuppgifter om begäran kommer från polisen och gäller en pågående utredning.
c. Vent Group Nordic säljer under inga omständigheter vidare någon av dina uppgifter till tredje part.

10. Skyddet av dina personuppgifter

a. Dina personuppgifter sparas digitalt i ett lösenordskyddat digitalt system som enbart Vent Group Nordic samt dess tekniker och konsulter har tillgång till. Personal har enbart tillgång till den del av uppgifterna som är relevant för just deras arbete. Förutom det som krävs i form av bokförings- och avtalslag sker ingen förvaring av personuppgifter fysiskt.

11. Dina rättigheter

a. Du innehar alltid rätten att:

i. Begära att Vent Group Nordic raderar samtliga uppgifter om dig om inget annat hinder föreligger.
ii. Rätta felaktiga personuppgifter.
iii. Få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära ett registerutdrag.
iv. Begära borttagande av icke-relevanta uppgifter samt begränsa de uppgifter som vi har.
v. Invända mot hanteringen av dina personuppgifter.
vi. Invända mot automatiserat beslutsfattande eller hur något av Vent Group Nordics system automatiserat hanterar eller har hanterat uppgifterna

12. Cookies

a. Vent Group Nordics hemsida använder cookies för att spara vilka sökningar du tidigare gjort i sökmotorn för bostäder samt för att behålla dig inloggad om du loggat in och inte har loggat ut eller har valt att stå kvar som inloggad. Se vår policy gällande cookies för mer information.

13. Kontaktinformation

a. Vent Group Nordic kan nås under kontorstid på telefonnummer 08-702 09 20 eller e-post info.soder@vgnordic.se. Kundtjänst kan besvara alla frågor som du har om behandling av dina personuppgifter.

 

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.