Nu är vi ISO- och OHSAS-certifierade!

av mbpadmin2016-02-16

För oss är certifiering viktigt och efterfrågas allt oftare av våra samarbetspartners. Det är också ett sätt för oss att säkerställa att vi har effektiva processer vilket också är en förutsättning för att fortsatt utvecklas i linje med vår vision. 

sbcert_logga

Ventilationsgrossisten Nordic AB har nu följande certifikat;

ISO 9001 

En internationell standard som bygger på ett antal grundläggande principer inom kvalitetsledning där organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

ISO 14001
 
En internationellt standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier.

OHSAS 18001 

En standard som hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd ett bra arbetsmiljöarbete.

Detta innebär att vi nu fått bekräftat att vi har ett effektivt system för styrning av kvalitetsledning, arbetsmiljö och miljöfrågor. Vi vill vara säkra på att våra kunder är nöjda med vad vi levererar och vi arbetar för att påverka miljön så lite som möjligt. 

Vi är certifierade av Scandinavian Business Certification som är ackrediterat av SWEDAC.

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Föregående nyhet:

Nästa nyhet: