Välkommen Oscar och Jessica!

av mbpadmin2014-03-07

Nu förstärker Oscar Larsson och Jessica Albinsson personalstyrkan i Göteborg. Oscar och Jessica arbetar på vårt lager.

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Föregående nyhet:

Nästa nyhet: